Genealogische markt

De onderstaande standhouders hebben al toegezegd dat ze aanwezig zijn op de Genealogiedag Limburg.
Klik op de naam van de standhouder voor meer informatie.

Centraal Bureau voor Genealogie

Het CBG is het centrum voor familiegeschiedenis, dat ondersteuning biedt bij genealogisch onderzoek door het beschikbaar stellen van bronnen, het verstrekken van adviezen en het verrichten van onderzoek.

FamilySearch (Mormonen)

Al ruim honderd jaar is FamilySearch over de hele wereld actief op het gebied van het verzamelen, behouden en uitwisselen van genealogische documenten.

HCC!genealogie

Heeft u zich wel eens afgevraagd waar uw familienaam vandaan komt, of wellicht uw familie? Waar en hoe uw voorvaderen leefden, werkten en woonden? Vroeg u zich ooit af of die naamgenoot ook een bloedverwant is? Of wat er met die tak van de familie is gebeurd? Of waar ter wereld u nog (verre) familie heeft wonen?

Heemkundevereniging “Oos Naer”

Koninklijk LGOG

Het LGOG werd in 1863 opgericht in Maastricht onder de naam Oudheidkundig Genootschap in het Hertogdom Limburg met als doel "het bevorderen der vaderlandsche geschiedenis en vooral die van Limburg, alsmede het opsporen van oudheden en overblijfsels van kunst en nijverheid in dit hertogdom aanwezig". In 1867 werd de naam gewijzigd in Geschied- en Oudheidkundig Genootschap in het Hertogdom Limburg en in 1908 in Provinciaal Geschied- en Outheidkundig Genoortschap in Limburg. Per 1 januari 1929 fuseerde het genootschap met het in 1893 opgerichte "Limburg", Provinciaal Genootschap voor Geschiedkundige Wetenschappen, Taal en Kunst te Roermond. De gefuseerde vereniging ging verder onder de huidige naam Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG).

Koninklijke Vereniging Familiekunde Vlaanderen-Provincie Limburg vzw

Als enige genealogische vereniging in Belgisch Limburg kregen wij vorig jaar de titel "Koninklijke Vereniging" naar aanleiding van het 50-jarig bestaan.

De voornaamste peilers van onze vereniging zijn onder andere: de uitbouw van een provinciaal genealogisch en heraldisch documentatiecentrum te Genk, de uitgave van het driemaandelijks tijdschrift "De Rode Leeuw" met genealogieën, kwartierstaten, praktische tips, familiegeschiedenissen, genealogisch en heraldisch nieuws, enz.

Limburgs Genealogisch en Geschiedkundig Informatiecentrum

Het LGGI (voorheen LGA, Limburgs Genealogisch Archief) was vroeger vooral bekend van haar genealogische publicaties en de Gendalim cd-rom. Deze cd-rom is inmiddels opgevolgd door de website AlleLimburgers, die een index bevat van een grote deel van de DHO en BS registers van Limburg en een aantal aangrenzende plaatsen in België en Duitsland.

Nederlands College Heraldiek (NGV)

NGV afdeling Kempen- en Peelland

De NGV, Nederlands Genealogische Vereniging, is een landelijke vereniging van ca  8200 vrijwilligers die elkaar helpen met stamboomonderzoek.

Er zijn 26 regionale afdelingen waarvan de afdeling Kempen- en Peelland met ruim 300 leden er een is. Er worden praktisch iedere maand bijeenkomsten gehouden met lezingen, excursies, genealogisch gerelateerde cursussen en mogelijkheden tot het lenen van boeken , cd’s met databestanden, informatie over bronnen en methoden en onderling contact.

NGV afdeling Zuid-Limburg

De afdeling Zuid-Limburg is een van de 26 regionale afdelingen van de Nederlandse Genealogische Vereniging. De afdeling organiseert per jaar ca.5 bijeenkomsten met lezingen over genealogische onderwerpen in Sittard en geeft viermaal per jaar het afdelingsblad GeneVer uit. Daarnaast beschikt de afdeling over een bibliotheek (ondergebracht bij het OCGL te Landgraaf) en een aantal genealogische data-bestanden.

NGV Dienst ComputerGenealogie met GENSDATAPRO

NGV Dienst Computer Genealogie geeft ondersteuning aan genealogen bij het gebruik van de computer en promoot de Nederlandse Genealogische Vereniging op genealogische dagen en beurzen.

Pro-Gen - Genealogisch programma

PRO-GEN is een genealogieprogramma met ruim 25 jaar historie en vele duizenden trouwe gebruikers.
Sterke punten van PRO-GEN zijn o.a. de eenvoud van het invoeren via een relatieschema en de complete uitvoer, varierend van eenvoudige lijsten, prachtige cirkelvormige kwartierstaten, volledig geindexeerde tekstuitvoeren tot en met het aanmaken van pagina's voor uw website.

Pro-Gen Gebruikersgroep

Genealogen onderzoeken de op afstamming gebaseerde relaties tussen mensen. Daardoor raken zij geïnteresseerd in allerlei feiten en omstandigheden, die het leven van die mensen vroeger en nu bepaalden. Het programma PRO-GEN is bij uitstek geschikt om verzamelde gegevens van zeer verschillende aard vast te leggen en te presenteren. Het kan gemakkelijk aangepast worden aan de behoeften van de gebruiker.
Met recht hanteren de auteurs het motto: genealogie à la carte.

 

RHCL & Werkgroep WieWasWie

De werkgroep WieWasWie Maastricht bestaat uit 23 enthousiaste vrijwilligers die bezig zijn met het invoeren van de gegevens voor WieWasWie.

Sectie Genealogie Koninklijk LGOG

De sectie genealogie van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig genootschap tracht haar meer dan 500 leden te stimuleren en inspireren bij het onderzoekswerk door het organiseren van lezingen, excursies en bijeenkomsten en zelfs door concrete ondersteuning bij het uitgeven van familiegeschiedenissen. De sectie richt zich daarbij vooral op de bij genealogisch onderzoek in Limburg voorkomende problemen.

Sociaal Historisch Centrum Limburg

Het SHCL is gespecialiseerd in de sociaal-economische (industrie-landbouw e.d.) en sociaal-culturele geschiedenis van Limburg in de 19e en 20e eeuw.

Stichting Edmond Delhougne

De Stichting Edmond Delhougne, Instituut voor Genealogie en Streekgeschiedenis te Roermond werd in februari 1957 opgericht door de genealoog drs. E.M.A.H. Delhougne (1932-2013).
Het instituut heeft tot doel het bevorderen van de wetenschap der genealogie en streekgeschiedenis, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Verlag Degener & Co

Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland (WGOD)

WGfF: Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde e. V., Bezirksgruppe Aachen


 

WieWasWie

Fred Baltus zal aanwezig zijn om u uitleg te geven over wiewaswie. Er vinden tevens korte presentaties plaats van maximaal 30 minuten.

Genealogische sites van Fred Baltus: Fred's Genealogisch Plekje en Stambomen.net