Organisatie

Koninklijke Vereniging Familiekunde Vlaanderen - Provincie Limburg vzw

Als enige genealogische vereniging in Belgisch Limburg kregen wij vorig jaar de titel "Koninklijke Vereniging" naar aanleiding van het 50-jarig bestaan. De voornaamste peilers van onze vereniging zijn onder andere: de uitbouw van een provinciaal genealogisch en heraldisch documentatiecentrum te Genk, de uitgave van het driemaandelijks tijdschrift "De Rode Leeuw" met genealogieën, kwartierstaten, praktische tips, familiegeschiedenissen, genealogisch en heraldisch nieuws, enz.

NGV afdeling Kempen- en Peelland

De NGV, Nederlands Genealogische Vereniging, is een landelijke vereniging van ca  8200 vrijwilligers die elkaar helpen met stamboomonderzoek.

Er zijn 26 regionale afdelingen waarvan de afdeling Kempen- en Peelland met ruim 300 leden er een is. Er worden praktisch iedere maand bijeenkomsten gehouden met lezingen, excursies, genealogisch gerelateerde cursussen en mogelijkheden tot het lenen van boeken , cd’s met databestanden, informatie over bronnen en methoden en onderling contact.

NGV afdeling Zuid-Limburg

De afdeling Zuid-Limburg is een van de 26 regionale afdelingen van de Nederlandse Genealogische Vereniging. De afdeling organiseert per jaar ca.5 bijeenkomsten met lezingen over genealogische onderwerpen in Sittard en geeft viermaal per jaar het afdelingsblad GeneVer uit. Daarnaast beschikt de afdeling over een bibliotheek (ondergebracht bij het OCGL te Landgraaf) en een aantal genealogische data-bestanden.

Sectie Genealogie Koninklijk LGOG

De sectie genealogie van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap tracht haar meer dan 500 leden te stimuleren en inspireren bij het onderzoekswerk door het organiseren van lezingen, excursies en bijeenkomsten en zelfs door concrete ondersteuning bij het uitgeven van familiegeschiedenissen. De sectie richt zich daarbij vooral op de bij genealogisch onderzoek in Limburg voorkomende problemen.