Stichting Edmond Delhougne

De Stichting Edmond Delhougne, Instituut voor Genealogie en Streekgeschiedenis te Roermond werd in februari 1957 opgericht door de genealoog drs. E.M.A.H. Delhougne (1932-2013).
Het instituut heeft tot doel het bevorderen van de wetenschap der genealogie en streekgeschiedenis, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Het instituut tracht haar doel te bereiken onder meer door:

  • het bijeen brengen, bewaren, ordenen en toegankelijk maken van  collecties, gegevens, manuscripten en werken op het terrein van genealogie en streekgeschiedenis.
  • het verrichten van eigen onderzoek op het terrein van genealogie en streekgeschiedenis.
  • het stimuleren van onderzoek en publicaties op het terrein van de genealogie en streekgeschiedenis.
  • het verzorgen van cursussen omtrent het beoefenen van de genealogie en streekgeschiedenis.
  • het verzorgen van publicaties op het terrein van de genealogie en streekgeschiedenis in eigen beheer of in samenwerking met anderen.

Sinds 1992 heeft het instituut  de beschikking over een eigen huisvesting op Pierre Cuypersstraat 17-19 te Roermond, bestaande uit een bibliotheek, archief- en werkruimten.
Bij zijn overlijden zijn deze panden door de oprichter Edmond Delhougne gelegateerd aan de stichting.

De Stichting ontvangt geen overheidssubsidie en is voor haar inkomsten afhankelijk van eenmalige en periodieke schenkingen en giften van derden en huurinkomsten. Daarnaast worden financiële middelen verkregen door het verrichten van onderzoek en/of het verzorgen van genealogische publicaties voor derden en door de verkoop van eigen publicaties.