Sociaal Historisch Centrum Limburg

Het SHCL is gespecialiseerd in de sociaal-economische (industrie-landbouw e.d.) en sociaal-culturele geschiedenis van Limburg in de 19e en 20e eeuw. Zij verrichten wetenschappelijk onderzoek, verzamelen archieven en documentatiemateriaal en beheren een omvangrijke wetenschappelijke bibliotheek.

Het SHCL ondersteunt onderzoekers, instellingen, musea en alle andere geïnteresseerden met informatie en materiaal over de geschiedenis van de provincie Limburg en aangrenzende regio’s.
Het SHCL is een particuliere stichting en ontvangt subsidie van de provincie Limburg en de Universiteit Maastricht.

Verder heeft het SHCL een uitgebreidere bibliotheek dan het RHCL. De bibliotheek van die laatste is nu ook ‘overgenomen’ en gefuseerd met de bibliotheek van het SHCL.

 

Op de Genealogiedag presenteert het SHCL o.a.:

  • de doopregisters van de Vroedvrouwenschool te Heerlen
  • de personeelsregisters van de Sphinx te Maastricht
  • del lidmaatschapskaarten van de Nederlands Katholiek Mijnwerkersbon (NKMB)
  • de Maastricht Health Transistion Database

Contact: