NGV afdeling Zuid-Limburg

De afdeling Zuid-Limburg is een van de 26 regionale afdelingen van de Nederlandse Genealogische Vereniging. De afdeling organiseert per jaar ca.5 bijeenkomsten met lezingen over genealogische onderwerpen in Sittard en geeft viermaal per jaar het afdelingsblad GeneVer uit. Daarnaast beschikt de afdeling over een bibliotheek (ondergebracht bij het OCGL te Landgraaf) en een aantal genealogische data-bestanden. De afdeling heeft tot nu toe drie kwartierstatenboeken uitgegeven, de laatste in samenwerking met het LGOG. Voorts geeft de afdeling GenePub boekjes uit waarin grotere genealogische publicaties kunnen worden opgenomen.

Voorzitter Frans Winkens frans@winkens.eu
Secretaris Ing. Peter-Paul Kolber secretaris@zuidlimburg.ngv.nl
Penningmeester en Redactie GeneVer ing. Theo Maes thmaes@home.nl
Databestandenbeheer en verspreiding GeneVer Arno Griens arnogriens@home.nl