NGV afdeling Kempen- en Peelland

De NGV, Nederlands Genealogische Vereniging, is een landelijke vereniging van ca  8200 vrijwilligers die elkaar helpen met stamboomonderzoek.

Er zijn 26 regionale afdelingen waarvan de afdeling Kempen- en Peelland met ruim 300 leden er een is. Er worden praktisch iedere maand bijeenkomsten gehouden met lezingen, excursies, genealogisch gerelateerde cursussen en mogelijkheden tot het lenen van boeken , cd’s met databestanden, informatie over bronnen en methoden en onderling contact.

Nieuwe leden worden desgewenst actief opgevangen. Vier keer per jaar verschijnt de genealogische afdelingsperiodiek “De Twee Kwartieren”. Ook de afdelingswebsite geeft veel informatie. Tot op heden heeft de afdeling Kempen- en Peelland  twee kwartierstatenboeken en een migratieboek uitgegeven. NGV leden ontvangen 10 x per jaar het genealogische tijdschrift Gens Nostra

Voorzitter Mr. Anton Neggers voorzitter@kpl.ngv.nl
Secretaris Marie Louise van Wijk – van Duurling secretaris@kpl.ngv.nl
Penningmeester Martien v.d. Donk penningmeester@kpl.ngv.nl
Redactie “De twee Kwartieren” Henk Unij redactie@kpl.ngv.nl