Koninklijke Vereniging Familiekunde Vlaanderen - Provincie Limburg vzw

Als enige genealogische vereniging in Belgisch Limburg kregen wij vorig jaar de titel "Koninklijke Vereniging" naar aanleiding van het 50-jarig bestaan. De voornaamste peilers van onze vereniging zijn onder andere: de uitbouw van een provinciaal genealogisch en heraldisch documentatiecentrum te Genk, de uitgave van het driemaandelijks tijdschrift "De Rode Leeuw" met genealogieën, kwartierstaten, praktische tips, familiegeschiedenissen, genealogisch en heraldisch nieuws, enz.

Daarenboven organiseren wij jaarlijks een "Genealogische Ontmoetingsdag Limburg" en een scholenproject, een drietal lezingen, archiefbegeleiding in het Rijksarchief te Hasselt en in ons documentatiecentrum, helpen wij onze leden met een antwoord op hun vragen en geven we advies en gegevens uit diverse genealogische computerbestanden tijdens genealogische dagen van andere genealogische verenigingen. Op verzoek verzorgen wij ook introductielezingen voor andere (culturele) verenigingen die meer willen weten over het opzoeken en het maken van een stamboom of een uitgebreidere familiegeschiedenis.