Koninklijk LGOG

Het LGOG werd in 1863 opgericht in Maastricht onder de naam Oudheidkundig Genootschap in het Hertogdom Limburg met als doel "het bevorderen der vaderlandsche geschiedenis en vooral die van Limburg, alsmede het opsporen van oudheden en overblijfsels van kunst en nijverheid in dit hertogdom aanwezig". In 1867 werd de naam gewijzigd in Geschied- en Oudheidkundig Genootschap in het Hertogdom Limburg en in 1908 in Provinciaal Geschied- en Outheidkundig Genoortschap in Limburg. Per 1 januari 1929 fuseerde het genootschap met het in 1893 opgerichte "Limburg", Provinciaal Genootschap voor Geschiedkundige Wetenschappen, Taal en Kunst te Roermond. De gefuseerde vereniging ging verder onder de huidige naam Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG).

Koninklijk
Bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan in 2013 werd aan het LGOG door Koning Willem Alexander het recht tot het voeren van het predicaat Koninklijk verleend. H.K.H. Prinses Beatrix der Nederlanden is beschermvrouw van het genootschap.

Publicaties en secties
Het LGOG heeft circa 3.000 leden. Zij zijn verenigd in Kringen. LGOG organiseert onder meer lezingen, (meerdaagse) excursies, studiereizen en congressen. LGOG is (mede) uitgever van het historisch en archeologisch kwartaalblad De Maagouw, het jaarboek Publications, de reeks Werken, de reeks Maaslandse Monografieën en incidentele uitgaven, waaronder de onlangs verschenen nieuwe driedelige geschiedenis van Limburg, Limburg. Een geschiedenis.

Het LGOG kent voorts drie secties, waarvan de Sectie Genealogie er een is. Deze sectie werd in 1973 opgericht en ondersteunt stamboomvorsers bij hun speurtocht naar hun voorouders en het onderzoeknaar de omstandigheden waaronder ze leefden. De sectie is uitgever van het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie. Het kwartaalblad verschijnt sinds de oprichting van de sectie en geeft genealogen een eigen podium on hun resultaten van het onderzoek te publiceren.