Het officialaat Roermond 1599-1797 en genealogie

Gerard Venner, Het archief van het officialaat, de kerkelijke rechtbank van het eerste bisdom Roermond 1599-1797, als genealogische bron

De officiaal was een rechter die namens de bisschop kennisnam van zaken betreffende het huwelijk, kerkelijke functies als pastoor en kapelaan, en de uitvoering van testamenten. De huwelijkszaken omvatten met name de vordering tot het nakomen van trouwbeloften door het sluiten van het huwelijk. Een vrouw die in verwachting was geraakt, kon zo de man tot een huwelijk dwingen. De officiaal kon ook scheiding van tafel en bed uitspreken, meestal op verzoek van de vrouw wegens huiselijk geweld van de man. Op het terrein van de strafrechtspraak berechtte de officiaal de overtredingen van de seksuele moraal en de huwelijkswetgeving, waartoe al het buitenhuwelijkse seksuele verkeer behoorde. Het archief van de officiaal is dus een mooie zeldzame bron voor genealogisch onderzoek met verrassende resultaten.

Om: 14:40

Spreker: 

Gerard Venner