Het nieuwe (digitale?) archief

Bij het RHCL vindt u het straks wel! | 5 dingen die u moet weten over het Nieuwe Archief
In 2015 werd de organogram van het Regionaal Historisch Centrum Limburg (NL) uitgebreid met een “E”-pijler voor de ontwikkeling van een e-depot en virtuele dienstverlening in 2020.

Beleidsmatig zijn we er klaar voor, maar wát moet er nog gebeuren voor het zover is…?

  1. Mentaliteitsomslag naar archivaris nieuwe stijl (niet kunnen kennen wij niet!)
  2. Achterstanden Collectie Beheer Systeem wegwerken (met bepaalde protocollen valt niet te sollen…)
  3. Ten minste 10% van alle archieven digitaliseren (scanstraat in overdrive)
  4. Volledig operationeel e-depot (de luxe en last van een schone lei)
  5. Website met “virtuele studiezaal” (weg met de fysieke studiezaal!?)

Aan de hand van bovenstaande 5 speerpunten lichten Peter Bakker en Neeltje Wessels het plan van aanpak en de visie voor de transitie naar het Nieuwe Archief toe.

Om: 13:30

 

Spreker: 

Neeltje Wessels en Peter Bakker