Volgende Genealogiedag Limburg

De volgende Genealogiedag Limburg zal waarschijnlijk plaats vinden in het voorjaar van 2020!